Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Superračunalništvo za industrijo

Cilj SLING je, da se mala in srednje velika podjetja seznanijo s superračunalništvom. Poleg tega si prizadevamo s potencialnimi uporabniki, ki v uporabi superračunalništva prepoznajo pomembne koristi, oblikovati dolgoročna uspešna partnerstva.

Kakšne prednosti prinaša uporaba superračunalništva v industriji in podjetništvu?

Superračunalništvo omogoča industrijskim sektorjem, kot so na primer avtomobilska, letalska in proizvodna industrija, energetika ter zdravstvo, inovativnost, boljšo produktivnost in razvoj izdelkov ter storitev z višjo dodano vrednostjo.

Superračunalništvo v industriji in podjetjih omogoča izvedbo simulacij in vizualizacij novih produktov, optimizacijo različnih procesov, analizo velepodatkov in načrtovanje inovativnih produktov ter storitev s pomočjo umetne inteligence.

Superračunalnik je izjemno orodje, saj med drugim znatno skrajša čas načrtovanja produktov in proizvodne cikle, zmanjša proizvodne stroške, porabo materialov in fizičnih testiranj ter optimizira procese odločanja.

Kako bo SLING podprl slovensko industrijo ter mala in srednje velika podjetja?

Kljub izpostavljenim doprinosom se številna podjetja še vedno ne zavedajo potencialnih priložnosti, ki jih superračunalništvo prinaša. SLING bo malim in srednje velikim podjetjem omogočal dostop do računalniške infrastrukture in podporo strokovnjakov. Vsem industrijskim uporabnikom in inženirjem, ki delujejo v okvirju podjetij, so že na voljo brezplačna izobraževanja, kjer se bodo lahko seznanili z uporabo superračunalništva – od splošnih, do zahtevnih področij.

Mala in srednje velika podjetja imajo tako priložnost spoznati superračunalništvo in nove tehnologije ter izvesti oceno stanja superračunlništva in superračunalniškega znanja v organizaciji s pomočjo orodja HPC4SME (Automated Assessment Tool).

Podjetja, ki bodo HPC4SME orodje uporabila, bodo brezplačno prejela poročilo z dragocenimi priporočili, kako izkoristiti superračunalništvo v svojem podjetju.

Najuspešnejša mala in srednje velika podjetja bodo partnerji SLING podprli pri pripravi prijave za pridobitev sredstev in izvedbo eksperimenta v okviru javnih razpisov FF4EuroHPC in PRACE SHAPE.

Dostopnost