Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Uporabniška podpora

Za obstoječe in bodoče uporabnike superračunalniških zmogljivosti smo vzpostavili večnivojski sistem uporabniške podpore, ki je dosegljiv na support@sling.si.

EKIPA SLING

V delovanje EuroCC@SLING-a želimo vključiti čim več strokovnega znanja iz slovenskih raziskovalnih skupnosti ter na ta način zagotoviti visoko raven podpore na različnih raziskovalnih področjih.  Enotno in primerljivo uporabniško izkušnjo na vseh prosto dostopnih sistemih nacionalne superračunalniške infrastrukture in nacionalnega sistema EuroHPC.

Prav tako slovenske univerze svojim uporabnikom nudijo dodatno podporo za izboljšanje uporabe in dostopa do virov EuroHPC/PRACE.

Dostopnost